25فوریه/18
یادبود حافظ گوته

یادمان «گفتگوی حافظ – گوته» در شیراز

نماینده اجرایی یونسکو در آلمان با اشاره به احداث یادمان «گفتگوی حافظ-گوته» در پارک عمومی شهر وایمار در سال ۲۰۰۰، درخواست این سازمان برای احداث یادمانی مشابه در شیراز را مطرح کرد.

ادامه مطلب...
21فوریه/18
آرامگاه حافظ

زندگینامه حافظ شیرازی

دوران زندگی حافظ خواجه شمس الدین محمد بن بهاءالدّین حافظ شیرازی (زاده ح. 727 (قمری) – درگذشته 792 (قمری))، معروف به لسان الغیب، ترجمان الاسرار، لسان العرفا و ناظم الاولیا شاعر بزرگ

ادامه مطلب...