21فوریه/18
آرامگاه حافظ

زندگینامه حافظ شیرازی

دوران زندگی حافظ خواجه شمس الدین محمد بن بهاءالدّین حافظ شیرازی (زاده ح. 727 (قمری) – درگذشته 792 (قمری))، معروف به لسان الغیب، ترجمان الاسرار، لسان العرفا و ناظم الاولیا شاعر بزرگ

ادامه مطلب...