11مارس/18
حافظ

با اپلیکیشن «حافظ‌‌‌نامه» لحظات شاعرانه را با خودتان همراه کنید

بعید است ما ایرانی‌ها حالا‌حالاها دست از سر حافظ برداریم. هر چقدر هم که کهن شود هنوز برای ما حرف برای گفتن دارد؛ کمترین‌ش این است که حافظ با خودش «امید» به

ادامه مطلب...